vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

zonder titel / untitled 1996

baksteen, beton, keramiek / brickwork, concrete, ceramics


Kunstwerk bestaande uit zeven beelden in een twee kilometer lang park tussen twee nieuwe woonwijken. De serie bestaat uit twee ‘families’ van beelden, enerzijds een soort zeehonden aan de waterkant en anderzijds een soort cactussen op het droge deel van het park, met in het midden een ellipsvormig van geglazuurde baksteen gemetseld beeld dat als een brug tussen twee heuveltjes ligt.

A work comprising seven sculptures in a two kilometers stretched park between two new housing estates. The series consists of two ‘families’, on the one side a kind of seals on the waterside and on the other side a kind of cactuses in the dry part of the park. In the middle an ellipsoid sculpture of glazed bricks lies as a bridge between two small hills.

Anne Frank Park, Assen

opdracht / commission gemeente Assen

back