vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home
G R O E N E W O U D / B U I J

Virtual Pylger

CD-rom game, Frysk Festival 2000 (i.s.m. Peter Sijbenga)

Een pelgrimage door een verlaten landschap in een virtuele wereld, waarbij de speler in toenemende mate worstelt met de juistheid van de gekozen weg en de interpretatie van de wereld om hem heen. Na een tocht vol ontberingen, korte ontmoetingen met enkele bewoners en een verzameling schildjes op de wandelstok rijker, komt men op een uitkijktoren die zicht biedt op een nieuw ijkpunt.

(klik op de schildjes om een wandeling te maken)

A pilgrimage through a deserted landscape in a virtual world, where the player increasingly struggles with the rightness of the chosen path and the interpretation of the world around him. After a journey full of hardship, brief encounters with some inhabitants and enriched with a collection of walking stick badges, one ends up on a belvedere that offers a view on a new bearing point.

(click on the walking stick badges to take a walk)

back