vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home
G R O E N E W O U D / B U I J
locatie Depot

'Het Depot'

Ontmoetingsplaats en markering van een ondergronds archeologisch depot, gevuld met keramiek ingeleverd door de bewoners van Dalfsen (oplevering voorjaar 2014)

6 x 6 x 3 m, aluminium, beton, keramiek

Voordat de nieuwbouw op de Gerner Marke in Dalfsen van start ging heeft in 2005 op die plek uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Er werden sporen van bewoning in de grond gevonden uit begin van onze jaartelling en de vroege middeleeuwen. Door de samenstelling van de zandgrond is er bijna niets bewaard gebleven: alleen edelmetalen en keramiek hebben de tand des tijds doorstaan.

Alle inwoners van Dalfsen worden daarom uitgenodigd om hun oude kopjes, kannen, borden, vazen, beeldjes enz. in te leveren. De bedoeling is om in het voorjaar een depot rijkelijk te vullen met keramisch materiaal dat goed bewaard blijft voor de archeologen van de toekomst en een beeld schetst van Dalfsen anno 2013.

Naar aanleiding van de ingeleverde thee- en koffiekopjes wordt ook een ‘Dalfser servies’ samengesteld. Deze kopjes, met steeds acht verschillende oortjes, vormen het vrolijke en zichtbare bewijs van de verzameling. Ze worden tentoongesteld in de vitrines van het gemeentehuis.

Het depot, in de groenstrook tussen Wevermarke en Koesteeg, wordt afgesloten en gemarkeerd met een pleintje waarop drie grote oren rond een denkbeeldig kopje zitgelegenheid bieden aan voorbijgangers.

Begin november zijn er workshops gehouden waarbij de inwoners van Dalfsen zelf ontwerpen konden maken voor de tegelvloer onder het kunstwerk. Jong en oud hebben zich bezig gehouden met de thema's 'heden', 'verleden' en 'toekomst' van Dalfsen, welke in de drie ringen van de vloer verbeeld worden. Uit een totaal van 135 tegelontwerpen is dit de uiteindelijke keuze en het definitieve ontwerp geworden:

ontwerp oren
Dalfser Servies
ontwerp tegelvloer
  back