vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home
  G R O E N E W O U D / B U I J  
   
   
   
 

 

'À la recherche du temps perdu'

Haren 2003

In een nieuwbouwwijk, gebouwd op het terrein van een oude borg, is een twaalftal in brons afgegoten voorwerpen her en der geplaatst als afgedankt gebruiksgoed. De voorwerpen stammen uit de hele historie van menselijke bewoning van deze plek, variërend van stenen uit de ijstijd tot hedendaags afval als een milkshake-beker, een vuilniszak of een verloren handschoen.

In a new housing project, built on the terrain of an old estate, twelve objects casted in bronze are placed randomly as derelict utensils. The objects date from all periods of human habitation of this site, varying from ice-age boulders to contemporary litter like a milkshake cup, a refuse bag or a lost glove.

(opdracht/commission gemeente Haren)

brons/bronze (12 objecten/objects), diverse maten / varying sizes