Tilly Buij Gerard Groenewoud

Groenewoud/Buij

 

 

De samenwerking van Tilly Buij en Gerard Groenewoud (vanaf 1988) komt voort uit hun eerdere deelname aan de kunstenaarsgroep De Vier Evangelisten (1983-1994). De werken die ze maken kenmerken zich door een diversiteit aan stijlen en materialen, waarin de constante gevormd wordt door objecten en thema’s die steeds terugkeren en evolueren. Zo worden bijvoorbeeld onderdelen van installaties omgezet tot geheel zelfstandige beelden, worden computergraphics opgeblazen tot reuzen, of veranderen museale objecten in afval en weer terug. In dit alles staat de mens, met zijn verlangens en zijn behoefte om betekenis te geven, centraal. Hij is omringd met zowel vreemd-soortige als doodgewone zaken, terwijl de wereld voor hem uitwaaiert in de ruimte.

 

The cooperation of Tilly Buij and Gerard Groenewoud (since 1988) stems from their earlier participation in the artists group De Vier Evangelisten (The Four Evangelists, 1983-1994). The works they make are characterized by a diversity of styles and materials, in which the constant is formed by objects and themes that continually recur and evolve. Parts of installations for example evolve in autonomous sculptures, computergraphics inflate to giants or museum pieces turn into waste and back again. Amidst this all men, with his cravings and his need to interpret, takes a central place. He is surrounded by both peculiar and ordinary things, while the world ahead fans out in space.

 

© all content and graphics Groenewoud/Buij 2006

 

back