vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

Drie Gratiën / Three Graces 1999

Ter ‘maskering’ van een modern pompgemaal, waar vroeger een windmolen stond, kregen de twee neutraal-groene kasten daarvan een nieuwe, kleurige uitvoering aangevuld met een op dezelfde wijze uitgevoerde obelisk. De beelden dragen de namen van de drie gratiën: Aglaia (glans), Euphrosyne (vreugde) en Thalia (bloei). Zo vormt zich hier een eigen werkelijkheid die een synthese poogt te vormen tussen functionaliteit en decoratielust zoals ze in een park als dit worden aangetroffen.

To 'mask' a modern pumping station, where once stood a windmill, the two neutral-green casings of the machinery received a new, colourful version supplemented by a similarly conducted obelisk. The objects carry the names of the three Graces: Aglaia (brilliance), Euphrosyne (joy) and Thalia (bloom). This way a reality in itself arises that attempts to form a synthesis between functionality and decoration as found in a park like this.

EUPHROSYNE (blauw/blue)
AGLAIA (geel/yellow)
THALIA (paars/purple)

staal (gecoat) / steel (coated)

Bos van Ypeij, Tytsjerk

back