vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home
groenewoud/buij beu sculpture inflatable bogeyman villages

Beu

Ooststellingwerf, 26 lokaties / locations 1999

Met het opblaasbeeld ‘Beu’ is de boeman uit de plaatselijke volksverhalen tot leven gebracht. In deze  streek waar de bewoners altijd onverstoorbaar hun eigen cultuur hebben weten te bewaren, is het graaiende en grommende monster als onderhuidse onruststoker de personificatie van alles wat onbekend is en niet te begrijpen.  Beu is het symbool van angst en vrees, maar ook van troost en humor wanneer hij als trofee op het dorpsplein staat. Hij heeft nu weliswaar een uitgesproken vorm gekregen, maar geen gezicht: die taak was voorbehouden aan de bewoners van de dertien dorpen die gedurende de kunstmanifestatie zich bij Beu konden laten fotograferen. Zo ontstond een bijzonder portret van de gemeente Ooststellingwerf.

With the inflatable sculpture ‘Beu’ the bogeyman figuring in the local popular tales is brought to life. In this region where the inhabitants have always imperturbably managed to maintain their own culture, the grabbing and grumbling monster as a trouble-stirrer is the personification of everything that is unknown and incomprehensible. Beu is the symbol of fear and anguish, but also of consolation and humour when he stands as a trophy on the village square. It is true that he did get a distinct shape, but not a face though: that task was reserved for the inhabitants of the thirteen villages who could have their photograph taken with Beu during the art project. In this way, an exceptional portrait of the municipality of Ooststellingwerf arose.

tentoonstelling / exhibition 'In Verbelinge' (SKOR)

bisonyl (inflatable)

MORE

back