vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

Fons et Origo

Dokkum, Markt 1997

Op de plaats waar in het jaar 754 Bonifatius werd vermoord, geven zestien in brons afgegoten Middeleeuwse boeken deze gebeurtenis als een botsing van culturen weer. De rovers, op zoek naar goud en sieraden, vonden slechts een boekenkist – de ware schat van Bonifatius, die hij overal meenam – en wierpen de inhoud teleur-gesteld van zich af. Volgens de overlevering verdedigde de heilige zich met een boek tegen de zwaarden van zijn belagers, en zo wordt hij sindsdien ook afgebeeld. Het veld waarop de boeken liggen is bedekt met een sedumsoort die ‘Erdblut’ heet en ieder jaar in juni, de sterfmaand van Bonifatius, bloedrood bloeit.

At the place where in the year 754 Boniface was murdered, sixteen Medieval books cast in bronze represent this event as a clash of cultures. The robbers, looking for gold and jewelry, found only a bookcase – the true treasure of Boniface that he took everywhere he went – and, dissapointed, threw the contents around. According to the tradition the saint defended himself with a book against the swords of his assaillants, and is since portrayed in that way. The field upon which the books rest is covered with a variety of sedum called ‘Erdblut’ (blood of the earth) that blossoms each year in june, the month Boniface died, with blood-red flowers.

opdracht / commission gemeente Dongeradeel

brons, sedum 'Erdblut' / bronze, sedum 'Erdblut' (16x)

MORE

back