vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

 

Oirschot, particuliere tuin 1992


Serie van vier beelden in een particuliere tuin. Het eerste beeld ligt aan het eind van een formeel bassin op een verhoging en bestaat uit een electriciteitsmast en een gemetselde muur als een sfinx die een met bladgoud beklede betonnen bal bewaakt, zoals de opdrachtgevers ook hun particuliere paradijs in de vorm van deze tuin koesteren. De andere drie beelden vormen een echo van de onderdelen van het eerste beeld, uitwaaierend over het terrein: een ‘kosmisch muurtje’ bekleed met blauw keramiek waarin een sterrenbeeld van blauwe lampjes opgloeit, een gekrulde ‘komeet’ van koperen blaadjes en een groen glazen obelisk in een messing frame. In 2001 is de serie aangevuld met een vijfde beeld, ‘Canterbury Utopia’.


Series of four sculptures in a private garden. The first sculpture is situated on the end of a formal basin on a rise and is composed of a pylon and a brick wall as a sphinx that guards a concrete ball covered with gold foil, just like the owners cherish their private paradise in the shape of this garden. The other three sculptures are an echo of the components of the first one, spread out over the terrain: a ‘cosmic wall’ covered with blue ceramic wherein a constellation of blue lights glows, a curled ‘comet’ of copper leafs and a green glass obelisk in a messing frame. In 2001 the series was expanded with a fifth sculpture, ‘Canterbury Utopia’.

 
 

particuliere opdrachtgever / private owner

diverse materialen / various materials

 

back