Zonder titel / Untitled 1990

Een geheel uit bakstenen gemetselde toren, aan de voet ovaal- en bovenin cirkelvormig, eindigend in een blauwe afsluitsteen. De grasheuvel waarop het werk staat wordt omlijst door een fabriekswijkje met ingemetselde speksteenlagen in de huizen en een kerk met imposant kopergroen koepeldak. De toren krijgt hierdoor een tweeledige betekenis als fabriekspijp of minaret. In het metselwerk zijn in gele steen de toetsen van een typmachine (haakje-punt, haakje-komma) ingelegd, refererend aan onze thematiek: het scheppen van ruimte voor de verbeelding, vaak uitgebeeld in een ellips of de uiteinden daarvan; de haakjes.

A brickwork tower, oval at the base and circular at the top, ending in a small blue dome. The grass hill where this sculpture is situated is framed on one side by a working class neighbourhood with typical brickwork houses and on the other side by a large domed church without a bell tower. The sculpture evokes a double image as a factory chimney and as a minaret. In the brickwork are inserted in yellow bricks the keys of a typewriter: bracket - period, comma - bracket, refering to arab writing as well as to our theme of creating room for the imagination, often represented by an ellipse or its extremes, the brackets.

baksteen / brick

Vredeman de Vriesstraat, Leeuwarden

back

vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home