vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

Triumviraat 1990

Een tijdelijk beeld, ontworpen en vervaardigd voor het centrale grasveld van de tuin van paleis Noordeinde. Niet alleen de schaal van het werk, maar ook de erin uitgebeeldde thematiek nl. de driedeling van macht: instinct, emotie en rede (uitgedrukt in de reptielse voet, het vuur en de geconstrueerde vleugels), vindt zijn aanleiding in de ongebruikelijke locatie van dit beeld.

A temporary sculpture, designed and produced for the central field of the royal Noordeinde Palace garden. Not only the size of this work, but also the subject matter portrayed in it, i.e. the tripartition of power: instinct, emotion and reason (expressed in the reptile base, the fire and the constructed wings), find their reason in the unusual location of this sculpture.

hout, leisteen / wood, slate

'Paleistuin/Beeldentuin', Paleistuin Noordeinde, Den Haag

back